Ανοιχτή Συνέλευση Κατοίκων Περιοχής Σχ. Τυφλών, Ευζώνων, Φαλήρου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΓΟΜΕΝΟ «ΧΑΡΑΤΣΙ»! | 18/03/2012

Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, , αποφάσισε ότι η ΔΕΗ δεν μπορεί να διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε όσους δεν πληρώσουν το έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων, ενώ η επιβολή του κρίθηκε συνταγματική.

Η επιβολή του «χαρατσιού» ή όπως επίσημα λέγεται του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών, είναι συνταγματική και νόμιμη.

Και αυτό γιατί το ειδικό τέλος ακινήτων δεν είναι πάγιος φόρος (δηλαδή δεν θα πληρώνεται μόνιμα και σταθερά), αλλά είναι έκτακτος, καθώς έχει επιβληθεί για δύο χρόνια.

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τους δικαστές, η επιβολή του δεν προσκρούει σε καμιά συνταγματική επιταγή.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας αποφάνθηκαν, σχεδόν ομόφωνα, ότι είναι αντισυνταγματική και παράνομη η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει ότι η ΔΕΗ θα διακόπτει την παροχή του ρεύματος σε περίπτωση κατά την οποία ο καταναλωτής δεν πληρώσει το ειδικό τέλος ακινήτων που περιλαμβάνεται στον λογαριασμό του ρεύματος. Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε σε περίπτωση που το «χαράτσι» από έκτακτό που είναι σήμερα μεταβληθεί με νομοθετική ρύθμιση, σε πάγιο να κρίνει και πάλι την συνταγματικότητα ή μη της επιβολής του. Και αυτό εφόσον βέβαια προσβληθεί και πάλι η νέα νομοθετική ρύθμιση στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο.

Το τρίτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου 2011 προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Καλαμάτας, Βόλου, Ηρακλείου, Σύρου και Καβάλας, η ΑΔΕΔΥ ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου, το Επιμελητήριο Καβάλας, το Σωματείο «Έλληνες Φορολογούμενοι», ιδιοκτήτες ακινήτων, κ.λπ. Όλοι στρέφονται κατά της από 10.10.2011 απόφασης του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών (εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 4021/2011)

Οι προσφεύγοντες υποστήριζαν  μεταξύ των άλλων, ότι το έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων δεν είναι ειδικό τέλος, αλλά επιβολή νέου φόρου κάτι που είναι αντίθετο σε πλειάδα συνταγματικών διατάξεων (αντίθετη στα άρθρα 1, 2, 4, 5, 20, 26, 48, 78 και 101 του Συντάγματος) και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) που προστατεύει την ιδιοκτησία.

Ενώ η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι ορθή ως προς το σκέλος που αναφέρει ότι κακώς προβλέπεται νομοθετικά ως «κύρωση» η διακοπή της ηλεκτροδότησης, πάσχει σημαντικά στο σκέλος που αφορά την συνταγματικότητα του ίδιου του φόρου. Υπάρχει ένα όριο στην διαρκή επίκληση της «έκτακτης ανάγκης» και αυτό το όριο είναι η αρχή της χρηστής διοίκησης. Η παραδοχή ότι ένα τέλος είναι «έκτακτο» επειδή επιβάλλεται μόνο για δύο χρόνια είναι εγγενώς αντιφατική: εάν είναι έκτακτο, είναι κι εφάπαξ. Αυτό λέει η λογική.

Περαιτέρω όμως, υπάρχει και η απαγόρευση της διπλής φορολόγησης. Μπορεί η εισφορά να καλύπτεται πίσω από άλλες «επωνυμίες» («τέλος» ή οτιδήποτε άλλο), αλλά δεν παύει να είναι το ίδιο: μια επιδρομή του κράτους στην περιουσία του πολίτη. Δεν επιτρέπεται να φορολογούμαστε δύο φορές για το ίδιο αγαθό ή υπηρεσία κι αυτή η απαγόρευση μπορεί να μην γνωρίζει ρητή συνταγματική κατοχύρωση, αλλά ούτε και η χρηστή διοίκηση γνωρίζει: απορρέει όμως από το συνολικό πνεύμα του Συντάγματος καθώς και από την ίδια την ιδέα του Δικαίου. Ενώ το Συμβούλιο της Επικρατείας ανακάλυψε ότι η διακοπή της ηλεκτροδότησης αποτελεί κρυπτοποινή μη ανεκτή από το νομικό μας σύστημα, αναγνωρίζοντας την αντισυνταγματικότητα της, δεν έκανε το επόμενο βήμα, κηρύσσοντας και το ίδιο το τέλος ως αντίθετο στο Σύνταγμα λόγω παραβίασης της αρχής της διπλής φορολόγησης. Διότι αλλιώς, το κράτος θα έρθει και τρίτη και τέταρτη φορά να φορολογήσει και δεν θα βρει κανέναν νομικό αντίλογο.

Το πρόβλημα με το ειδικό τέλος ακινήτων αφορά επίσης την αρχή της αναλογικότητας. Η ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα δεν αντιστοιχεί σε κάποια δεδομένη οικονομική επιφάνεια των ιδιοκτητών, γι’ αυτό και ήδη εκδόθηκαν από κατώτερα δικαστήρια αρκετές προσωρινές διαταγές που σχετικοποιούσαν την υποχρέωση καταβολής του ειδικού τέλους, ενόψει της οικονομικής κατάστασης των φορολογούμενων ιδιοκτητών. Αυτό είναι το πιο σημαντικό: τα μέτρα – «σκούπα» που δεν αναγνωρίζουν μια κλιμακούμενη φοροδοτική ικανότητα των πολιτών είναι εξ ορισμού αντισυνταγματικά, επειδή παραβιάζουν την αρχή της αναλογικότητας που κάθε νομοθέτης πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να ενσωματώνει στις θεσπιζόμενες διατάξεις, ώστε να πραγματώνει και την ιδέα του δικαίου, αποφεύγοντας άκαμπτες διαταγές.

Αυτά δεν μπορούν να παραμεριστούν μόνο και μόνο λόγω της έκτακτης φύσης των μέτρων. Το Συμβούλιο της Επικρατείας δυστυχώς τα τελευταία χρόνια επιδεικνύει μια ολοένα αυξανόμενη «επικυρωτική» δράση, γεγονός που ενδεχομένως επαναφέρει και το αίτημα για την ίδρυση ενός πραγματικού Συνταγματικού Δικαστηρίου στη χώρα.

Β. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ»

Στις 23-02-2012 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, με ισχύ από την ημερομηνία αυτή της δημοσίευσής του, ο ν. 4047/2012, με το άρθρο πέμπτο του οποίου τροποποιείται σε βασικά σημεία του το άρθρο 53 του ν. 4021/2011 για το «Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)», κοινώς «ΧΑΡΑΤΣΙ της ΔΕΗ».

Έτσι πλέον, αναφορικά με τη μη πληρωμή του τέλους προβλέπεται ότι:

– Η διακοπή της σύνδεσης του ηλεκτρικού ρεύματος πραγματοποιείται από το Διαχειριστή του Δικτύου μόνον μετά από εντολή του Υπουργείου Οικονομικών. Δηλαδή, η εντολή διακοπής του ρεύματος εκδίδεται μεν από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προμηθευτές αλλά δεν μπορεί να εκτελεστεί χωρίς την εντολή του Υπουργείου. Ήδη όμως αυτή η ρύθμιση έχει κριθεί «αντισυνταγματική» με απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, όπως προαναφέρθηκε.

– Μετά την παρέλευση τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία λήξης πληρωμής της α’ δόσης του τέλους, η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές διαγράφουν από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος των καταναλωτών το οφειλόμενο ποσό του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. και η ευθύνη και η υποχρέωση για την είσπραξή του περιέρχεται αποκλειστικά στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Περαιτέρω, στην περίπτωση αίτησης απαλλαγής ή μειωμένου τέλους:

– Η σχετική απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. δεν κοινοποιείται πλέον και στη ΔΕΗ ή στον εναλλακτικό προμηθευτή – μία άλλη ένδειξη αποσύνδεσης της ΔΕΗ από τη διαδικασία είσπραξης του «ειδικού τέλους»-  αλλά στον αιτούντα και, εφόσον είναι θετική, και στο Υπουργείο Οικονομικών.

– Κατά της παραπάνω απόφασης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., ο αιτών έχει δικαίωμα να ασκήσει ένσταση μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την κοινοποίησή της σ’ αυτόν. Η ένσταση κρίνεται από τριμελή επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών. Γ. ΤΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΧΕΙ Η ΤΥΧΟΝ ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ.

Τα χρήματα αυτά, όπως ρητά και κατηγορηματικά δηλώθηκε από τον καθένα ή κάθε μία  από τους καταναλωτές είτε με εξώδικα προς τη ΔΕΗ και τους λοιπούς προμηθευτές είτε με ατομικές δηλώσεις κατά την πληρωμή τους, καταβλήθηκαν αποκλειστικά και περιοριστικά για την πληρωμή και εξόφληση των ποσών του λογαριασμού του ρεύματος που αντιστοιχούν στη δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και στα υπέρ Δήμου και ΕΡΤ τέλη.

Έχουν δηλαδή ορίσει, όπως άλλωστε δικαιούνται  σύμφωνα και με τη διάταξη του άρθρου 422 Α.Κ., την οφειλή που θέλαν να πληρώσουν  και εξοφλήσουν.

Επομένως, κανένα Υπουργείο, κανένας Υπουργός -ακόμα και αν είναι «συνταγματολόγος»- και καμμία ΔΕΗ ή εναλλακτικός προμηθευτής δεν δικαιούται να διαστρέψει τη βούληση και δήλωσή τους και να καταλογίσει έστω και το ελάχιστο ποσό από αυτά που πληρώθηκαν  στο Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.

Αν το πράξει , θα έχει παρανομήσει για μια ακόμη φορά και θα υποστεί τις συνέπειες (αστικές και ποινικές κυρώσεις).

Επισημαίνουμε ότι η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές εάν δεν αποδώσουν στην ΕΡΤ και στους Δήμους τα ποσά που έχουν καταβληθεί για τα αντίστοιχα τέλη θα είναι νομικά υπόλογοι- και αστικά και ποινικά- τόσο απέναντι στους καταβάλλοντες όσο και στους Δήμους και την ΕΡΤ. Ενώ προκύπτουν και αντίστοιχα ζητήματα ευθύνης απέναντι στους εργαζόμενους (αλλά και τους μετόχους) της ΔΕΗ, εφ’ όσον χρήματα που προορίζονται για το ταμείο της ΔΕΗ, αποδίδονται αλλού.

Η πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ ότι η διακοπή ρεύματος είναι αντισυνταγματική έδωσε «πνοή» στους πολίτες, οι οποίοι πλέον έχουν δικαίωμα να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ και όχι το «χαράτσι», αφού είναι πλέον και συνταγματικά κατοχυρωμένοι οι πολίτες ότι η διακοπή είναι παράνομη.

Η απόφαση του ΣτΕ είναι ένα θεσμικό αντίβαρο στην άτεχνη, υπερβολική, παράνομη και τελικά καταχρηστική άσκηση της εξουσίας από το Συνταγματολόγο Υπουργό Οικονομικών κ. Βενιζέλο, που προσπάθησε να επιβάλλει το χαράτσι σε συνδυασμό με την απειλή διακοπής του ρεύματος.

Μετά την έκδοση της αποφάσεως του ΣτΕ το Υπουργείο Οικονομικών, προφανώς ευρισκόμενο σε κατάσταση πανικού και συνεχίζοντας να εξακολουθεί να θέλει τη ΔΕΗ να μετατρέπεται από εταιρία παραγωγής ενέργειας σε «Σούπερ – Φοροεισπράκτορα»  παραβλέποντας ότι κάτι τέτοιο επηρεάζει αρνητικά την εικόνα μιας εταιρίας, η οποία μάλιστα είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών, αλλά και τα ζωτικά οικονομικά της συμφέροντα, εξέδωσε την από 6-3-2012 ανακοίνωση τύπου για το ειδικό τέλος ακινήτων που εισπράττεται μέσω της ΔΕΗ, στην οποία αναφέρει τα εξής λογικά και νομικά απαράδεκτα:

«….για τη συντριπτική, όμως, πλειονότητα των καταναλωτών που πρέπει να συγκαταβάλουν το λογαριασμό της ΔΕΗ και το ειδικό τέλος ακινήτων δεν έχει κανένα πρακτικό νόημα η μερική εξόφληση ενός λογαριασμού της ΔΕΗ γιατί στον επόμενο λογαριασμό εξοφλείται το τμήμα του λογαριασμού που δεν έχει καταβληθεί, δηλαδή αυτό που αφορά το ειδικό τέλος ακινήτων και όχι την κατανάλωση ρεύματος. 

Όσοι, συνεπώς, έχουν την εντύπωση ότι εξοφλώντας εν μέρει τον λογαριασμό τους εξοφλούν το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και όχι το ειδικό τέλος ακινήτων, έχουν εσφαλμένη εντύπωση, την οποία καλλιεργούν ενδεχομένως και ορισμένα στελέχη της ΔΕΗ κατά παράβαση του νόμου και των συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρίας. Αυτό πρέπει να αποσαφηνιστεί για την προστασία του καταναλωτικού κοινού.»

Αποτέλεσμα της πιο πάνω τακτικής ήταν να τρέχουν και να μην φτάνουν χιλιάδες πολίτες, οι οποίοι φέρονται να «έπεσαν» στην παγίδα της ΔΕΗ και να χρωστούν αυτή τη στιγμή και στην ΔΕΗ και στο Δημόσιο!!!!!

Η «μηχανορραφία» που επιχείρησαν να στήσουν σε βάρος των Ελλήνων καταναλωτών αφορά την εξόφληση των λογαριασμών του ηλεκτρικού μέσω ATM. Όπως αναφέρθηκε από ανώτερα στελέχη της ΔΕΗ, σε έναν λογαριασμό για παράδειγμα 1.000 ευρώ, τα 300 ευρώ αφορούσαν στο ρεύμα και τα υπόλοιπα 700 ευρώ αφορούσαν στο χαράτσι. Πήγαινε ο ανυποψίαστος ιδιοκτήτης να πληρώσει το ρεύμα και κατέθεσε 300 ευρώ στο ATM. Το επόμενο δίμηνο, ήρθε ο επόμενος λογαριασμός. Άλλα 1000 ευρώ. Τα 700 για τη δεύτερη δόση του ειδικού τέλους και τα 300 για τη ΔΕΗ. Και πάλι ο ιδιοκτήτης πήγε στη ΔΕΗ και πλήρωσε 300 ευρώ, νομίζοντας ότι με αυτό τον τρόπο δεν θα χρωστάει τίποτα για το ρεύμα.

Τι έκανε όμως η ΔΕΗ σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών; Εισέπραξε τα χρήματα και τα απέδωσε για να πληρώσει την πρώτη δόση του ειδικού τέλους ακινήτων! Έτσι, ο ιδιοκτήτης εμφανίζεται να χρωστάει τώρα και στο δημόσιο (υπόλοιπο 1ης δόσης και 2η δόση του τέλους) αλλά και στη ΔΕΗ (τα υπόλοιπα 300 ευρώ για το ρεύμα)!

Δ. ΑΠΟΦΑΣΗ – «ΟΔΗΓΟΣ» !

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), με προσωρινή διαταγή του, απαγόρευσε στην ΔΕΗ την διακοπή παροχής ηλεκτροδότησης μέχρι τη συζήτηση της αιτήσεως των ασφαλιστικών μέτρων (22-5-2012) για το λόγο ότι ο καταναλωτής που εξόφλησε το δεύτερο δίμηνο στο ATM το λογαριασμό της ΔΕΗ, ορθώς νομίμως και προσηκόντως εξόφλησε την ως άνω οφειλή του ως προς το ρεύμα, μη έχοντας δικαίωμα κανείς να θεωρήσει ότι η καταβολή του αυτή αφορά το ειδικό τέλος ακινήτων που του είχε επιβληθεί σε προηγούμενο λογαριασμό, το οποίο δεν ήθελε ή δεν μπορούσε να πληρώσει. (Στην συγκεκριμένη περίπτωση μάλιστα είχε εκδοθεί προσωρινή διαταγή η οποία απαγόρευε στη ΔΕΗ να προβεί στην διακοπή της ηλεκτροδότησης του καταναλωτή, παρόλο που αυτός είχε πληρώσει μόνο το λογαριασμό του ρεύματος και όχι το «χαράτσι» επειδή είχε εσφαλμένως υπολογισθεί το ύψος αυτού).

Το νομοθετικό πλαίσιο είναι σαφές: «……αν ο οφειλέτης έχει περισσότερα χρέη προς τον δανειστή και η καταβαλλόμενη παροχή δεν επαρκεί για την εξόφληση όλων, τότε ο προσδιορισμός του εξοφλούμενου χρέους θα γίνει με βάση την τυχόν συμφωνία των μερών, ελλείψει δε τέτοιας συμφωνίας, ο προσδιορισμός αυτός θα γίνει μονομερώς από τον οφειλέτη, κατά την καταβολή……».

Η απόφαση – προσωρινή διαταγή που εκδόθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), καθίσταται «απόφαση – οδηγός» για την περαιτέρω εφαρμογή του Νόμου και είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει την Πολιτεία και το Υπουργείο Οικονομικών στην ανάκληση, άλλως τροποποίηση της οδηγίας – εντολής προς την ΔΕΗ.

Ε. ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Επιβεβαίωσε χτες η ΔΕΗ δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο στο τέλος του 2011, το ύψος των ανεξόφλητων λογαριασμών είχε διαμορφωθεί στα 819 εκατ. ευρώ! Πρόκειται για ένα στοιχείο που, εκτός των άλλων, δείχνει το τεράστιο μέγεθος των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και των μέτρων που λαμβάνονται, δήθεν για την αντιμετώπισή της, στα λαϊκά νοικοκυριά και τους αυτοαπασχολούμενους, μικρούς ΕΒΕ.

Αυτό το υπέρογκο χρέος, που πιέζει και τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ, αποτελεί από μόνο του ικανό λόγο για αναθεώρηση της τιμολογιακής πολιτικής υπέρ των νοικοκυριών και των αυτοαπασχολούμενων που δεν μπορούν να πληρώσουν, αλλά κι εκείνων που μετά βίας συγκεντρώνουν το απαραίτητο ποσό για τους λογαριασμούς.

Αντί γι’ αυτό, η κυβέρνηση έχει δρομολογήσει νέες αυξήσεις, τόσο στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, όσο και στις επιμέρους χρεώσεις, όπως προβλέπει η γενικότερη πολιτική της ΕΕ, (3ο ενεργειακό πακέτο) και της τρόικας. Μέσα στον ερχόμενο Ιούνη θα έχει καταληχτεί η μέθοδος ουσιαστικής απελευθέρωσης των τιμολογίων της χαμηλής τάσης (μετά τις απελευθερώσεις στην Υψηλή και Μέση Τάση) που θα περιλαμβάνει και σύνδεση των τιμολογίων του ηλεκτρικού ρεύματος με τη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Ανεξάρτητα από τις «τεχνικές» λεπτομέρειες, η ουσία των αλλαγών είναι ότι θα οδηγήσουν στις μεγάλες τιμές που απαιτούν οι ενεργειακοί κολοσσοί για να αποκομίσουν τεράστια κέρδη εκμεταλλευόμενοι την ανάγκη για ηλεκτρική ενέργεια. Με τις νέες αποφάσεις, όχι μόνο θα αυξηθεί η τιμή, αλλά θα εδραιωθεί ένας μηχανισμός αυτόματων ανατιμήσεων για κάθε είδους χρέωση.

ΣΤ. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΥΠΑΚΟΗΣ (ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ «ΧΑΡΑΤΣΙΩΝ»)

Διογκώνεται καθημερινά και έχει αποκτήσει πρωτοφανείς μαζικές διαστάσεις, το κίνημα των πολιτών που αρνούνται να πληρώσουν τα «άδικα» χαράτσια.

Σκοπός αυτού του κειμένου είναι να αναλύσει τις πρακτικές συνέπειες που έχει η μη πληρωμή των φόρων, προκειμένου οι πολίτες να ενημερωθούν για το τι πρόκειται να αντιμετωπίσουν στην περίπτωση που δεν καταβάλλουν τους απαιτούμενους από το κράτος άδικους φόρους.

Η μη πληρωμή των φόρων που έχουν βεβαιωθεί στη ΔΟΥ συνεπάγεται τα εξής:

1) Το ποσό καθίσταται ληξιπρόθεσμο χρέος την επόμενη μέρα της λήξης της προθεσμίας πληρωμής και επιβαρύνεται με προσαύξηση 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης. Το μέγιστο ποσοστό προσαύξησης δεν μπορεί να ξεπεράσει το 200% της αρχικής οφειλής.  2) Από την επόμενη ημέρα της λήξης πληρωμής η εφορία δεν χορηγεί φορολογική ενημερότητα.

3) Συμψηφισμός επιστροφής. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δικαιούται επιστροφή φόρου τότε γίνεται συμψηφισμός του ποσού της επιστροφής με το οφειλόμενο βεβαιωμένο ποσό. Το τμήμα εσόδων της εφορίας θα αποστείλει στο φορολογούμενο ειδοποιητήριο, με το οποίο θα τον καλεί να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει την οφειλή του με τμηματική εξόφληση εντός μερικών ημερών. Εφόσον δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση, θα βρεθεί (θεωρητικά) αντιμέτωπος με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως η κατάσχεση μέρους του μισθού του ή της σύνταξής του (αποστέλλεται σχετικό κατασχετήριο από την εφορία στον εργοδότη ή το ασφαλιστικό ταμείο του οφειλέτη). Παράλληλα, αναζητούνται και περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και ξεκινά από το νομικό τμήμα της εφορίας, η διαδικασία για τη δέσμευση και την αναγκαστική τους εκποίηση με πλειστηριασμό.  Δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικώς σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου, εφόσον το ποσό αυτών, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών, είναι μέχρι των χιλίων (1000) ευρώ μηνιαίως.

Αν ο μισθός, η σύνταξη ή το βοήθημα υπερβαίνει το ποσό των χιλίων (1000) ευρώ μηνιαίως επιτρέπεται η κατάσχεση μέχρι του 25% αυτών, όμως σε κάθε περίπτωση το εναπομένον ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των χιλίων (1000) ευρώ.  4) Εφόσον το ποσό της οφειλής είναι πάνω από 5.000 ευρώ και το χρέος έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο για περισσότερους από τέσσερις μήνες, τότε μπορεί να ζητηθεί από τον προϊστάμενο της εφορίας, η άσκηση ποινικής δίωξης (N.3943/2011) στον οφειλέτη και η παραπομπή του στη δικαιοσύνη με τη διαδικασία του αυτοφώρου. Θεωρείται ως ποινικό αδίκημα η άνω των τεσσάρων (4) μηνών καθυστέρηση καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο κ.λπ. και διώκεται ύστερα από αίτηση του Προϊσταμένου της Εφορίας προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών και επιβάλλονται οι παρακάτω ποινές:

• Μέχρι 5.000 ευρώ δεν υπάρχει ποινικό αδίκημα. • Από 5.000 έως 10.000 ευρώ, επιβάλλεται φυλάκιση έως 1 έτος. • Από 10.000 έως 50.000 ευρώ επιβάλλεται φυλάκιση 6 τουλάχιστον μήνες. • Από 50.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ, επιβάλλεται φυλάκιση 1 τουλάχιστον έτος. • Από 150.000 ευρώ και άνω, επιβάλλεται φυλάκιση 3 τουλάχιστον έτη. Η πράξη μπορεί να κριθεί ατιμώρητη, εάν το ποσό που οφείλεται εξοφληθεί μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε οποιονδήποτε βαθμό. Σημειώνεται ότι αν η αίτηση της Εφορίας υποβληθεί μέσα στο χρονικό διάστημα των 20 μηνών που το αδίκημα είναι αυτόφωρο, ο εισαγγελέας κρίνει κατά πόσο θα τον παραπέμψει να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία (χωρίς καμία προδικασία) σε δικάσιμο μετά από 15 ημέρες. Αν υποβληθεί αίτηση αλλά έχει παρέλθει το 20μηνο του αυτοφώρου, τότε ο εισαγγελέας εάν δεν διατάξει προανάκριση, μπορεί να παραπέμψει τον κατηγορούμενο με κλητήριο θέσπισμα απευθείας στο ακροατήριο. Πάντως, πέρα από το γράμμα του νόμου πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

Εκτός από την αποστολή των ειδοποιητηρίων, που είναι μια τυπική και εύκολη διαδικασία, ο φορολογικός μηχανισμός –επειδή είναι διαλυμένος και δραματικά υποστελεχωμένος- δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος της λήψης μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, σε βάρος εκατοντάδων χιλιάδων φορολογούμενων. Πρακτικά δηλαδή, η λήψη μέτρων σε βάρος ενός μαζικού κινήματος πολιτών, που δεν πληρώνουν είναι αδύνατη. Εκτός βέβαια, αν επιστρατευτούν οι ιδιωτικές εταιρείες είσπραξης (πράγμα που έχει ήδη ξεκινήσει για φορολογούμενους με χρέη άνω των 150.000 ευρώ) αλλά και πάλι θα χρειαστεί πάρα πολύς χρόνος, μέχρι να ληφθούν τα προβλεπόμενα μέτρα.

 από Μανόλη Λαμτζίδη [μέλος του δ.σ του δικηγορικού συλλόγου θεσσαλονίκης]

Advertisements

Σχολιάστε »

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

About author

ανοιχτή συνέλευση κατοίκων ευζώνων - φαλήρου - σχολής τυφλών

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Κατηγορίες:

Links:

Archives:

Feeds

Αρέσει σε %d bloggers: